wks-54d31cb638431
幽霊・妖怪画大全集   (2013)

大阪歴史博物館 幽霊・妖怪画大全集
AD: Tetsu Tanigawa (Daishinsha Inc.)
D: Daisuke Sato